ביצוע תשלום לתוכנה

לביצוע תשלום להפעלת התוכנה למשך שנה מלאה

1. לחץ על הלחצן הצהוב 'שלם עכשיו' ותועבר לביצוע תשלום
2. בזמן ביצוע התשלום אנא הוסף את קוד התוכנה והאי-מייל שלך במקום הנדרש

עלות התוכנה: $7.99 בלבד למשך שנה אחת מיום ההפעלה
 

 

 

 

 

 

.