קישור להורדה ישירה לתוכנה זוג

הורדת התוכנה ז ו ג

התוכנה זוג ניתנת להורדה חינם ללא כל התחייבות מראש בגרסה מלאה חינם למשך 30 יום.
המשתמש יכול להכניס נתוני אמת ולעבוד ללא שום הגבלה או בתנאים שונים מהגרסה המלאה.
בתום תקופת הניסיון, התוכנה ממשיכה לעבוד כרגיל עם מגבלות של הוספה, מחיקה או עדכון של נתונים

במידה והמשתמש מחליט לשכור את התוכנה, הנתונים שהוכנסו בתקופת הניסיון נשארים ללא כל שינוי
והמשתמש יכול להמשיך לעבוד כרגיל מאותה נקודה בה הסתיימה תקופת הניסיון

 

הורד כאן יישום בלבד לצורך שדרוג