להגדיל נפח בדרופבוקס חינם – Dropbox
בעזרת תוכנה זו תוכלו לימור רשימות נמענים
כדי להזמין אותם להצטרף לדרופבוקס
ועל ידי זה להגדיל את הנפח חינם