לפניכם מספר צילומי מסך מהתוכנה יוצר כתובות דואר אלקטרוני

בחירת קמפיין להרצה
בחירת סוג רשימה: ישראלי או לועזי – אמריקאי
העתקת הרשימה להדבקה ביעד הנדרש